Strony, sklepy internetowe Lublin, Warszawa - Projektujemy, tworzymy, Drukarnia Lublin

Profesjonalne

Strony i Sklepy WWW

dla Twojej firmy

Co to jest ASP.NET?

Platforma ta, umożliwia bezpieczne i bezbłędne działanie programów na wszystkich systemach operacyjnych z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym. Dzięki czemu aplikacja będzie poprawnie działać w danym systemie operacyjnym. Platforma .NET udostępnia również usługi takie jak: zarządzanie pamięcią operacyjną oraz wątkami, zawiera ona ponadto bogatą bibliotekę obiektowych klas, umożliwiających szybkie tworzenie działających aplikacji, w dowolnym wspieranym języku programowania. Dzięki technologii .NET możemy w prosty sposób tworzyć aplikacje działające w systemach Windows, programy wykorzystujące jedynie wiersz poleceń, czy rozmaite aplikacje działające w Internecie.

ASP.NET jest technologią tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych, wykorzystującą środowisko uruchomieniowe CLR oraz ogromną funkcjonalność platformy .NET Framework. Główną zaletą ASP.NET jest umożliwienie jak najszybszego i prostego tworzenia rozbudowanych serwisów internetowych. Zastosowanie programowania zdarzeniowego umożliwiło oddzielenie kodu aplikacji, tworzonego z językach takich jak Visual Basic czy C#, od warstwy prezentacji. Dało to programistom możliwość wielokrotnego wykorzystania tego samego kodu, oraz znacznie zwiększyło jego czytelność.