Strony, sklepy internetowe Lublin, Warszawa - Projektujemy, tworzymy, Drukarnia Lublin

Profesjonalne

Strony i Sklepy WWW

dla Twojej firmy

Co to jest relacyjny model baz danych?

Dane w modelu relacyjnym są reprezentowane jako zbiór krotek, które w znormalizowanych bazach danych są unikatowe i nie ma róznicy w jakiej są kolejności. Dostęp do danych definiujemy poprzez operatory relacyjne takie jak: rzutowanie, selekcja, złączenie, suma, różnica, produkt kartezjański. Zbiory danych powiązane są logicznie za pomocą encji, dzięki czemu uniezależnia się widziany przez użytkownika obraz bazy danych od jej postaci fizycznej. Model relacyjny składa się z trzech podstawowych elementów: struktury, integralności i manipulacji. Struktura (znana najczęściej w postaci tabeli) jest formą prezentacji relacji, która jest zdefiniowana w oparciu o typy (dziedziny). Typ jest nazwanym i skończonym zbiorem wartości, do którego mogą należeć wartości atrybutów (kolumn) w relacjach. Integralność to ograniczenie nakładane na bazę danych przez model relacyjny.