Strony, sklepy internetowe Lublin, Warszawa - Projektujemy, tworzymy, Drukarnia Lublin

Profesjonalne

Strony i Sklepy WWW

dla Twojej firmy

Co to jest RGB?

RGB jest standardowym trybem kolorowym do pracy na monitorze komputerowym. RGB oznacza kolor czerwony, zielony, niebieski i odnosi się do podstawowych kolorów tzw. addytywnego modelu kolorów. Monitory komputerowe i ekrany telewizorów funkcjonują w oparciu o tą zasadę. W tym przypadku każdy piksel w rzeczywistości zawiera trzy fosforyzujące punkty, z których każdy po uderzeniu przez strumień elektronów emituje konkretny odcień czerwonego, zielonego i niebieskiego. Te trzy punkty razem określają kolor piksela monitora i jeśli wszystkie kolory mają maksymalne wartości, tworzą kolor biały.

W założeniu, RGB jest dobrym trybem, który oferuje wiele promiennych kolorów. Jednak słowo "promienny" oznacza także wadę tego zakresu kolorów, ponieważ monitor komputerowy emituje kolory jako źródło światła, czego kolorowa odbitka nie może zrobić. Na papierze widzimy kolor, gdy barwniki atramentu odbijają właściwe składniki światła. Odpowiednie "reflektory", które zastępują "źródła światła" w monitorach, są zazwyczaj tworzone poprzez wymieszanie podstawowych kolorów drukowania.